ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 31) 04 ม.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ Re-skill &Up skill (อ่าน 43) 04 ก.ย. 65
กิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้คู่ STEM (อ่าน 38) 04 ก.ย. 65
การอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) (อ่าน 37) 04 ก.ย. 65
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 33 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 33) 04 ก.ย. 65
การตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว (อ่าน 41) 04 ก.ย. 65
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 (อ่าน 72) 04 ก.ย. 65
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดี ต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (อ่าน 44) 14 ส.ค. 65
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 42) 14 ส.ค. 65
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดี ต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 29) 14 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 51) 14 ส.ค. 65
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 21) 01 ส.ค. 65
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนความรู้การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (อ่าน 23) 01 ส.ค. 65
โครงการพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย (อ่าน 16) 26 ก.ค. 65
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมเครื่องสังฆทานและปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 10) 18 ก.ค. 65
ค่ายคุณธรรม และกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 23) 18 ก.ค. 65
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวเอมอร เสือปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาครูและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้เเทนราษฏร (อ่าน 20) 04 ก.ค. 65
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM +C ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม (อ่าน 19) 02 ก.ค. 65
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ“ครูและนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 13) 27 มิ.ย. 65