ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี 4 สาขาวิชา คือ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรรัฐประสาศนสาตร์ สาขาวิชารัฐประสาศนสาตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรรัฐประสาศนสาตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,18:19   อ่าน 72 ครั้ง