ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ได้รับการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการทำงานทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (RT) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประกอบด้วย
1.นายเกื้อสิรกานต์ ศรีมิตรานนท์
2.นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์
3.นางสาววรรณพร จันทร์ไทย
4.นายบงกช จันทรสุขวงศ์
5.นางนิสสรณ์ กัณฑษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,18:22   อ่าน 40 ครั้ง