ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. นางสาวพรนิภา บัวสถิตย์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ส.ต.ต.ศิริพล เจียมประกอบ เจ้าหน้าที่ดูแลทุนปัจจัยยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้เข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ณ ห้องประชุมเงินพุทธโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อให้เข้าใจในระบบคัดกรองและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,18:24   อ่าน 36 ครั้ง