ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ Re-skill &Up skill
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ Re-skill &Up skill เพื่อยกระดับสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ณ โรงเรียนตะพานหิน
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,18:28   อ่าน 42 ครั้ง